Konfigurator DPC

(Projekt realizowany w ramach obowiązków służbowych w Kreatik)

klient: Altkom
rok: 2022
rola w projekcie: UI designer

Challenge:

Altkom świadczy usługi z zakresu rozwoju oprogramowania, wdrożeń systemów informatycznych, usług w chmurze, a także doradztwa biznesowego w zakresie strategii cyfrowej, transformacji cyfrowej i wdrażania innowacji. Naszym zadaniem było stworzenie formulatora za pomocą którego osoby nie-techniczna będą w stanie stworzyć poprzez aplikację formularz, który później zostanie zaszyty na stronie internetowej banku.

O projekcie:

Formulator oferuje użytkownikom szeroki zakres narzędzi, umożliwiających łatwe i szybkie tworzenie formularzy. Największym wyzwaniem było stworzenie całej logiki formulatora oraz obmyślenie funkcjonalności customizacji komponentów z których użytkownik jest w stanie zbudować sobie formularz.

Aplikacja będzie oferować użytkownikom szeroki zakres narzędzi, umożliwiających łatwe i szybkie tworzenie formularzy, w tym:

• różnego rodzaju pola formularza (tekstowe, liczbowe, wyboru, wielokrotnego wyboru, daty, pliki) • niestandardowe elementy formularza (np. suwaki, przyciski)
• możliwość tworzenia sekcji i podsekcji formularza
• konfigurowalne reguły walidacji (np. wymagane pola, minimalna i maksymalna wartość)
• wybór szablonów formularzy lub tworzenie własnych

Osoby biorące udział w projekcie:
UX Designer: Maciej Marczak
UI Designer: Paulina Miracka