Qarson Online Ordering

(Projekt realizowany w ramach obowiązków służbowych w Kreatik)

klient: Qarson
rok: 2021-2022
rola w projekcie: UI designer

Kim jest Qarson?

Qarson to polsko-francuska firma z branży car rental oferująca usługi długoterminowego wynajmu samochodów.

O projekcie:

Głównym celem zespołu Kreatik było przygotowanie i zaprojektowanie dwóch kluczowych elementów procesu sprzedaży: zamówienia online oraz panelu klienta z pełnym zakresem funkcjonalności. Cały projekt był serią warsztatów prowadzących do opracowania najlepszej i najbardziej efektywnej strategii biznesowej dla branży.

Głównym powodem dla którego marka Qarson zwróciła się o pomoc w zaprojektowaniu procesu zamawiania samochodu online w duchu „zero touch”, to fakt, że Qarson chce być marką innowacyjną, proponującą nowoczesne rozwiązania i tym samym dostosować się do zmieniającego się rynku i rosnących wymagań klientów.

Marce zależało na poprawie jakości i łatwości procesu zamawiania, aby zwiększyć satysfakcję klienta, dostosować się do trendów i wymagań dotyczących bezdotykowej i wygodnej obsługi, zwiększyć efektywność i skrócić czas potrzebny na realizację transakcji.

Etapy projektu:

1. Warsztaty – na tym etapie Kreatik. pracował nad opracowaniem strategii sprzedaży oraz komunikacji dla Qarson.

2. Projektowanie UX – zaprojektowano szereg procesów. Między innymi proces zamawiania samochodu online, płatności, dokumentacji, rejestracji i sam obszerny widok panelu klienta wraz z ważnymi funkcjonalnościami.

3. Projektowanie UI – na tym etapie przygotowywałam widoki UI na bazie przygotowanych wcześniej makiet UX, oraz zaczęłam pierwsze kroki w budowaniu dla klienta Design Systemu.

4. Zebranie i przekazanie Design Systemu – opracowaliśmy również odpowiedni zestaw wzorców i wspólnych praktyk, które są wyznacznikiem projektowania interfesów. Przygotowaliśmy dla Qarsona tzw. “bibliotekę”, z której będą mogli korzystać przy projektowaniu każdego ekranu.