Życie stacji bazowej

Klient: Play
Rok: 2019
kategoria: technologia

Animowany explainer do wewnętrznych szkoleń dla pracowników klienta. Animacja pokazuje punkt po punkcie proces życia stacji bazowej tj: planowanie, budowa, testowanie i strojenie oraz modernizacja.